Hopp til hovedinnhold

9. mai 2023

| Oppdatert 9. mai 2023

Livssynsnøytral skole

Bilde fra et klasserom

Vedtatt av Oslo Unge Venstres ekstraordinære årsmøte den 29. mars 2023.

Norge har siden 2017 ikke hatt en statsreligion og er derfor en livssynsnøytral stat. Norge bør være et sekulært samfunn uten favorisering av én enkelt tro eller ett enkelt livssyn. Dette er et prinsipp som må gjelde også i skolen, noe det ikke gjør i dag.

Det mest åpenbare er at religionsfaget heter KRLE. I tillegg har kristne elever, i form av skolegudstjenester, i lang tid fått utøve sin religion midt i skoletiden. Dette mens muslimer, jøder, buddhister og hinduer må praktisere religionen sin på fritiden. Det er diskriminerende og ekskluderende, og derfor ønsker både Barneombudet, Utdanningsforbundet og Elevorganisasjon å få en slutt på skolegudstjenestene.

Det er et uttalt mål at skolen skal være livssynsnøytral. Den skal ikke gi forrang til visse religioner og livssyn, men behandle alle som likeverdige. Når den offentlige skolen legger til rette for kristen forkynnelse i skoletiden, bryter det åpenbart med målet om livssynsnøytralitet.

I dagens skoleløp blir det lagt større vekt på kristendommen enn de andre religionene. Kristendommen læres allerede bort mer enn andre religioner, grunnet Norges historie og kultur. Derfor burde religionsfaget være holdt av spesifikt til å lære like mye, hvis ikke mer om forskjellige religioner og livssyn. Å lære om forskjellige religioner og ulike kulturer er viktig for å skape et inkluderende og åpent samfunn. Verden vi lever i trenger mennesker med kunnskap og interesse for andre mennesker, og deres liv og tradisjoner. Det er derfor viktig at skolen legger til rette for dette.

En livssynsnøytral skole er nødvendig for å ha et inkluderende samfunn.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Fjerne K-en i KRLE-faget og behandle alle religioner likt i undervisningen.
  2. Avskaffe deltakelse i religiøse seremonier i regi av den offentlige skolen.
  3. Legge til rette for en bredere religionsundervisning.
  4. Gi skolene ressurser til å lære bort god kunnskap om forskjellige religioner.
  5. Gi skolene bedre ressurser til å undervise i forskjellige livssyn

Del artikkelen