Hopp til hovedinnhold

September 28, 2022

| Oppdatert September 28, 2022

Mer støtte til tiltak mot spiseforstyrrelser

En person som sitter i mørket og er i fosterstilling

Flere og flere i Norge i dag sliter med en spiseforstyrrelse. Under pandemien eksploderte antallet, spesielt blant barn og unge. Spesialhelsetjenesten forteller at pasientene er yngre og sykere enn før. De melder også om en sprengt kapasitet og at de ikke har mulighet til å hjelpe alle som trenger det.

Det er viktig å støtte opp under lavterskeltilbud, som for eksempel Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). Disse fungerer ofte som et godt supplement i form av samtaletilbud for de som allerede får profesjonell hjelp. Tilbudene kan også hjelpe de som i dag dessverre ikke får plass hos spesialhelsetjenesten. I tillegg er lavterskeltilbud viktige, forebyggende tiltak. De er til god hjelp for de som begynner å utvikle en spiseforstyrrelse og kan sikre hjelp slik at deres situasjon ikke forverrer seg.

Per dags dato mottar ROS i Oslo altfor lite kommunal støtte til å hjelpe alle de som henvender seg til dem. Det er veldig problematisk, spesielt i en tid der vi vet at mange sårt trenger hjelp.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Styrke spesialhelsetjenesten slik at de får hjulpet flere
  2. Sikre gode lavterkseltilbud
  3. Øke støtten fra Oslo kommune til Rådgivning om spiseforstyrrelser

Del artikkelen