Hopp til hovedinnhold

September 28, 2022

| Oppdatert September 28, 2022

Nei til ideologisk styring av universitetene!

Bilde av Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tilbyr egne Honours-programmer innenfor studieretningene humaniora,
realfag og samfunnsvitenskap. Disse programmene tilbyr ekstra faglig dybde, tverrfaglighet
og oppfølging. Honours-programmene er blant studiene med høyest karaktersnitt, og er
rettet mot spesielt ambisiøse og talentfulle studenter. AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød
Ungdom i Oslo har ved flere anledninger tatt til orde for å legge ned disse programmene,
med begrunnelse om at de løfter de som allerede er på topp.

Oslo Unge Venstre mener at målet med høyere utdanning bør være at studenter kan oppnå
sitt potensial og utvikle seg innenfor sin studieretning. Vi trenger alle de kunnskapsrike
folkene vi kan for å løse de store utfordringene vi står ovenfor. Dersom Honours-
programmet bidrar til å finne en kur mot kreft eller løsninger på klimakrisen, gagner det alle.
En ideologisk styring av universitetene vil kunne hindre dette. Det viktige er at folk har like
muligheter, ikke at man presses til å være like ved å frata studiemuligheter.

Honours-programmet er gratis på lik linje med andre studieprogrammer. Du trenger ikke rike
foreldre som kan punge ut masse skolepenger, noe som gjør det tilgjengelig for alle som
ønsker ekstra utfordring. Ved å tilby slike programmer holder vi på de klokeste hodene,
fremfor at de drar til Harvard eller Oxford.

Et argument brukt mot programmet er at ressurser heller bør brukes på de studentene som
trenger ekstra oppfølging. Vi mener at det er mulig å bruke ressurser på de som ønsker å
satse, uten at dette går på bekostning av ekstra oppfølging til de som sliter

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Beholde Honours-programmene ved UiO
  2. At det skal åpnes for mer nivådeling og flere talentsatsninger
  3. At flere universiteter skal tilby liknende programmer

Del artikkelen