Hopp til hovedinnhold

15. desember 2019

| Oppdatert 7. mai 2021

Nei til oljeleting i Barentshavet!

Bilde av en isbjørnfamilie.

Vedtatt av landsstyret 14.12.19

Vi har allerede funnet mer norsk olje og gass enn kloden tåler. Likevel valgte regjeringen å utlyste 90 nye leteblokker for petroleum våren 2019. 48 av disse er i Barentshavet, langt inn i områder som forskerne sier må holdes uberørt. I Norge har vi tjent oss rike på oljealderen, men det er på tide å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Utvidet oljealder er også en stor økonomisk risiko for Norge. Å fortsette å pumpe opp olje på norsk sokkel er ikke kompatibelt med verken Norges egne klimamål eller Parisavtalen.

Det er skremmende at vi leter etter olje og gass lenger nord enn før. Artene som bor i Barentshavet har gjennom tusenvis av år spesialisert seg på de harde forholdene så langt nord. Dette gjør dem ekstra utsatte for inngrep i naturen. Eventuelle oljelekkasjer vil være katastrofale for det biologiske mangfoldet der, for ikke å snakke om hvordan forbrenningen gjør at isen smelter hyppigere, og dermed tar bort livsgrunnlaget til dyrene. Enda verre er det at de ekstreme forholdene der gjør det nærmest umulig å rydde opp en lekkasje. Oljen vil være fanget under isen, forurense hjemmet til artene i Barents og påføre dem dødelig skade.

I 2020 skal forvaltningsplanen for Barentshavet revideres. I denne vil det bestemmes hvor iskanten skal ligge, og dermed avgjøre hvor langt nord det kan bores etter olje og gass. Ekspertene har fastslått at grensen for iskanten må legges mye lenger sør enn det den gjør i dag, av miljømessige grunner. Norge må ta klimaansvar og la olje og gass forbli i bakken. Derfor krever Unge Venstre et klimavern av iskanten og andre sårbare områder.

Unge Venstre vil legge kunnskap til grunn, og mener at vitenskapen og det biologiske mangfoldet skal være avgjørende i Stortingets reviderte forvaltningsplan i 2020. Det innebærer å gi Barentshavet nord et varig vern og flytte grensen for iskanten sørover. Det betyr også å stenge for ny petroleumsaktivitet innenfor den nye definisjonen av iskanten. Vi vil ha en iskant på miljøets premisser.

Unge Venstre vil:

  1. Stanse all ny oljeleting.
  2. Permanent verne sårbare områder mot olje- og gassutvinning.
  3. Flytte iskanten sørover på miljøets premisser.
  4. Gi varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed si nei til petroleumsaktivitet i dette området.
  5. Legge vekt på fagfolks innspill om hvilke områder som er sårbare. Disse områdene skal vernes mot oljeboring.

Del artikkelen