Hopp til hovedinnhold

25. januar 2023

| Oppdatert 25. januar 2023

Norge må stå på lag med uighurer mot Kinas blodige undertrykkelse

Bilde av uighurer som protesterer

Uigurer er offer for blodige menneskerettighetsbrudd fra det kommunistiske regimet i Kina. Kina driver konsentrasjonsleirer, og begår vold og folkemord mot uighurer. Unge Venstre krever at den norske regjeringen og Stortinget offisielt anerkjenner og viser tydelig motstand mot Kinas undertrykkelse av uighurer.

FN har konkludert med at opp mot én million uighurer er satt i fange i kinesiske konsentrasjonsleire. Der utsettes de for seksuelle overgrep, tortur, tvangssterilisering og drap. FN er tydelige og anklager Kina i å bryte internasjonal straffelov, samt i å begå grove og systematiske menneskerettighetsbrudd.

Dagens regjering definerer Kina som sin viktigste handelspartner i Asia og ønsker et tettere handelssamarbeid gjennom en frihandelsavtale. Det er galt å inngå en frihandelsavtale all den tid Kina bedriver grove menneskerettighetsbrudd mot befolkningen, minoriteter og uighurene  i landet. En frihandelsavtale vil styrke Kina økonomisk og ytterligere legitimere Kina politisk i det internasjonale samfunnet, samt deres blodige undertrykkelse av uighurene.

Unge Venstre krever at regjeringen tar en aktiv rolle internasjonalt for å stanse grove menneskerettighetsbrudd av det kinesiske regimet. Norge må fordømme Kina og ta en aktiv rolle med reell politikk overfor Kina, som sanksjoner. Unge Venstre står alltid på lag med frihet og menneskerettigheter internasjonalt.

Unge Venstre:

  1. Krever at den norske regjeringen fordømmer de grusomhetene, deriblant folkemord, som Kina begår mot uighurene og andre tyrkisktalende folkegrupper i landet
  2. Vil at Norge skal avbryte frihandelsforhandlingene med Kina
  3. Vil skrote normaliseringsavtalen med Kina
  4. Vil at Norge skal ta initiativ internasjonalt for å innføre sanksjoner mot Kina
  5. Krever at den kinesiske regjeringen opprettholder sine forpliktelser under Folkemordkonvensjonen fra 1948.

Del artikkelen