Hopp til hovedinnhold

16. mai 2023

| Oppdatert 16. mai 2023

Norge må vise motstand mot Ugandas anti-homofile lovforslag

Den ugandiske regjeringen vedtok 21. mars en rekke homofobiske og menneskerettsstridige lover som vil gjøre det umulig å leve et fritt liv for landets homofile, lesbiske, bifile, og transpersoner. Dersom presidenten, Yoweri Museveni, signerer lovforslaget vil personer som utfører seksuelle handlinger med noen av samme kjønn, kunne straffes med opptil ti år i fengsel.

​Det er vanskelig å fastslå nøyaktig antall homofile som har blitt drept i Uganda. Imidlertid har flere rapporter påvist alvorlige menneskerettsbrudd og vold mot LHBT+-personer i Uganda, inkludert drap, tortur, voldtekt og tvungen forflytning. Dette har ført til økt bekymring for sikkerheten til Ugandas LHBT+-befolkning

Lovendringene innebærer også kriminalisering av såkalt "fremming av homofili" i enhver form. Som følge av dette vil enkeltpersoner i landet som støtter LHBT+-rettigheter straffeforfølges. For eksempel vil man kunne straffe dem som leier ut boliger til homofile par, og familie og venner som ikke melder fra om forhold mellom personer av samme kjønn.

At lovendringen vedtas nærmest unisont av landets folkevalgte, sender sterke signaler til landets skeive miljø om at staten ønsker å svekke deres rettssikkerhet. Konsekvensene er at skeive i Uganda nå står overfor en enormt stor risiko for vold, trakassering og fremmedgjøring

Ugandas anti-homofile lover er et enormt tilbakeslag for LHBT-personers menneskerettigheter. Norge må kreve umiddelbar handling fra verdenssamfunnet og at det legges betydelig press på landets styresmakter for å reversere lovene.

Unge Venstre vil:

  1. At Norge offentlig fordømmer lovendringen
  2. At Norge støtter organisasjoner som arbeider for LHBT+-rettigheter i Uganda, både økonomisk og politisk
  3. At Norge gjennom internasjonale organisasjoner som FN jobber for å belyse situasjonen og øke presset på landet for å ivareta menneskerettighetene for landets LHBT+-personer
Del artikkelen