Hopp til hovedinnhold

25. januar 2023

| Oppdatert 25. januar 2023

Oljefritt Arktis

Bilde av et isfjell i Barentshavet

Equinor vil bygge ut verdens nordligste oljefelt i Barentshavet. Wisting-feltet bør legges på is.

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan forbrenne dersom vi skal nå klimamålene våre. I dag er det hele 90 aktive oljefelt på norsk sokkel. Oljen vi eksporterer, forbrenner 500 millioner tonn CO2 i året. Det er på tide å ta kampen mot oljeindustrien før den får fatale konsekvenser

For bare et år siden publiserte det internasjonale energibyrået (IEA) sin rapport om hvordan energisektoren skal se ut om vi skal nå Parisavtalen. Av rapporten fremgår det at det ikke er rom for nye olje- og gassfelt om vi skal nå 1,5 gradersmålet. Det er rett og slett ikke forenlig med Parisavtalen å lete etter mer olje.

Særlig Wisting-feltet, som Equinor ønsker å bygge ut 300 kilometer nord for Finnmarkskysten, bør aldri se dagens lys. Arktis rommer et særlig sårbart natur- og artsmangfold. Flere av artene som lever i Barentshavet har nasjonal og internasjonal verneverdi. Oljesøl i Barentshavet nord kan få katastrofale konsekvenser for dyre- og plantelivet her.

Fremover skal verden omstille seg vekk fra fossil energi, og over til fornybart. Særlig grunnet Russlands gasspekulasjon har investeringer i fornybar skutt i været. Prognosene fremover tilsier at oljeprisen ikke kommer til å stige på lang sikt, tvert imot. I så måte er utbygging av Wisting-feltet verken økonomisk eller miljømessig forsvarlig. Den økonomiske risikoen ved Wisting var grunnlaget for at Equinor nylig besluttet å utsette ivesteringsbeslutningen for prosjektet til 2026.

Selv om Wisting-feltet nå har blitt utsatt, er ikke kampen over. Vi står i en tid der vi skal omstille norsk økonomi vekk fra oljeavhengighet og over til fornybarsamfunnet. Da trenger vi ikke flere oljefelt. Vi trenger å nå klimamålene våre.

Unge Venstre vil:

  1. Kreve at Wisting-feltet aldri bygges ut
  2. Gi Barentshavet nord klimavern og flytte iskanten sørover
  3. Stanse åpning av nye og utvidelse av eksisterende olje- og gassfelt på norsk sokkel og ikke dele ut flere utvinningstillatelser til petroleumsindustrien
  4. Skrote oljeskattepakken fra 2020
  5. Fjerne de gunstige særordningene og skattefordelene til olje- og gassnæringen
  6. Elektrifisere gjenværende oljevirksomhet på norsk sokkel der det er hensiktsmessig, og begynne utfasingen av petroleumsnæringen.

Del artikkelen