Hopp til hovedinnhold

November 19, 2021

| Oppdatert November 19, 2021

Psykiske lidelser er en ufrihet som vi må løse opp i

To mennesker som holder hender.

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres landsmøte 07.11.21.

Halvparten av befolkningen vil få psykiske plager i løpet av livet. En av fem vil bli rammet av depresjon og en av fire av angstlidelser. Likevel har det psykiske helsevernet store hull og gir ikke folk den hjelpen de trenger.

Unge Venstre kjemper for et samfunn med frihet for alle - samtidig som vi tar vare på hverandre.Velferdsstaten skal være et virkemiddel for å gi hvert enkelte menneske større frihet. Psykiske lidelser er en ufrihet som helsevesenet vårt ikke klarer å løse i dag. Derfor ønsker vi en storsatsning på psykisk helse som likestiller psykisk og somatisk helse.

Stortinget vedtok i 2014 at den relative veksten i psykisk helsevern og TSB skulle være større enn somatikken. Dette skulle sørge for en prioritering av psykisk helse. I en undersøkelse gjort av riksrevisjonen kommer det frem at dette ikke har blitt innfridd. Unge Venstre vil sørge for å snu dette og prioritere psykisk helse i budsjettene.

Brekker du beinet får du hjelp på dagen, men sliter du psykisk må du vente en evighet for å få hjelp. Ventetiden er for lang. Lang ventetid kan også resultere i en forverring av situasjonen.Ventetiden for å få hjelp må kuttes, samtidig som kvaliteten styrkes. Da må man ansette og utdanne flere psykologer og folk med psykiatrisk fagkompetanse for å bygge opp kapasiteten idet psykiske helsevernet.

Man må i tillegg jobbe for at pasientene får mulighet til å bygge trygge og tillitsfulle relasjoner til behandleren.

Pakkeforløpet for psykisk helse kan fungere godt for å korte ned ventetiden og sikre lik kvalitet i hele landet. Et pakkeforløp for psykisk helse må tilpasses seg hver enkelt. Pasienter med sammediagnose, trenger ikke nødvendigvis samme behandling. Derfor det viktig at pakkeforløpet for psykisk helse sikrer pasientene god medvirkning og fleksibilitet for å velge den behandlingsformen som passer hver enkelt best.

Det psykiske helsevesenet har store hull. Det finnes en rekke former for psykiske lidelser der helsevesenet vårt ikke har et tilstrekkelig tilbud eller der ventetiden kan ta opp mot flere år.

Mangel på spesialisert kompetanse er et stort problem i det psykiske helsevernet. Mange opplever dermed at det psykiske helsevesenet ikke har kompetansen som kreves for å møte hver enkelt pasient sitt behov i utredninger og behandling. Dette er spesielt et stort problem for de med komplekse psykiske lidelser.

Vi må sørge for at vi rekrutterer og beholder spesialisert kompetanse for å sikre sterke fagmiljøer med mangfoldig og nødvendig kompetanse.

For de komplekse psykiske lidelsene der det er et lavt antall som rammes av lidelsene er det altfor mange som ikke får den hjelpen de trenger eller på urimelig lang tid på grunn av mangel på spesialisert kompetanse.

Helseforetakene og kompetansemiljøene må samarbeide og sørge for at de i sum kan sikre at det norske psykiske helsevernet i helhet gir et tilbud av høy kvalitet med spesialisert kompetanse som gir folk den hjelpen de trenger.

Derfor er det viktig at vi utdanner et mangfold av nødvendig spesialisert kompetanse, og sørger for sterke fagmiljøer med en bredde av spesialisert kompetanse.

En større andel av pengene som går til forskning og utvikling må gå til forskning og innovasjon innenfor psykisk helse. Det er viktig for å styrke psykiske helsevern og unngå den store mangelen på spesialisert kompetanse og virkningsfulle behandlingsmetoder.

Private tilbud har vært viktig for å gi folk som sliter psykisk hjelp. For Unge Venstre er det ikke viktig hvem som leverer tjenestene, men at det er et et godt tilbud som er tilgjengelig for alle. Fritt behandlingsvalg har vært og er viktig for å sikre at vi utnytter knappheten av ressursene innenfor psykiske helsevern best mulig i fordel for de som rammes av psykiske lidelser.

Det private bidrar også til innovasjon og kunnskap i helsevesenet som kommer til å være nødvendig for den storsatsingen som må skje i det offentlige psykiske helsevernet i Norge fremover.

For å hindre og senke skadeomfanget er det viktig å jobbe forebyggende og sikre lavterskeltilbud blant ungdom. Unge Venstre ønsker flere skolepsykologer og helsesykepleiere på skolen hver eneste dag. Det vil være viktig for å jobbe forebyggende og gi elevene en trygg hverdag med en enkel vei til kompetent hjelp.

Psykiske lidelser er en ufrihet som samfunnet vårt må løse. Unge Venstre vil styrke og gjennomføre en storsatsning for psykisk helse som skal gi folk den hjelpen de trenger og fortjener.

Del artikkelen