Hopp til hovedinnhold

March 15, 2022

| Oppdatert March 15, 2022

Russlands invasjon av Ukraina tvinger folk på flukt - Norge må ta ansvar

Den 24. februar iverksatte russiske myndigheter en fullskala invasjon av Ukraina. Invasjonen ble iverksatt etter at Russland anerkjente de to regionene Luhansk og Donetsk som uavhengige stater, etter lang tid med oppbygging av russiske styrker langs grensen til Ukraina.

FN-pakten artikkel 2 (4) uttrykkelig forbyr bruk av militær makt overfor en annen stat. Når russiske myndigheter går inn i Ukraina med militære styrker, uten hjemmel i folkeretten for dette, er deres handlinger et brudd med de bærende prinsippene og formålene som FN-pakten hviler på. Handlingene krenker Ukrainas suverenitet og integritet.

Unge Venstre mener invasjonen er et grovt brudd på folkeretten. Vi fordømmer invasjonen av Ukraina. Russiske myndigheters handlinger fratar en hel generasjon av mennesker deres frihet, fremtid og sikkerhet i Ukraina, og truer den i hele Europa.

Unge Venstre mener at Norge må ta imot flere ukrainske flyktninger og avlaste Ukrainas naboland. FN har meldt om over 2,15 millioner mennesker som har blitt tvunget på flukt fra Ukraina og vestover. Polen har alt tatt imot 450 000 flyktninger og venter flere. Ytterligere 230 000 flyktninger har tatt ruten inn til andre Ukrainske naboland. Disse landene må vi avlaste. Norge har allerede gitt ukrainerne kollektiv beskyttelse om de ankommer Norge.

Fra grensen mellom Polen og Ukraina rapporteres det om køer på 15 kilometer, med opp til 60 timer ventetid. På toppen av den kritiske situasjonen flyktningene fra Ukraina står i krever polske myndigheter dokumentasjon på ukrainsk visum eller statsborgerskap. Det er dokumentert at det foregår systematisk rasisme og diskriminering på grensen til Polen, særlig mot minoriteter fra Afrika eller Asia. Disse gruppene møter verbal og fysiske vold, og henvises bak i køen. Unge Venstre mener denne håndteringen ikke er forenelig med den humanitære krisen flyktninger fra Ukraina nå står i. Det er et felles ansvar for alle land å hjelpe alle mennesker som flykter fra Ukraina.

Unge Venstre mener at:

  1. Norske myndigheter skal ta i mot flyktninger som følge av konflikten
  2. Norge aktivt skal støtte land som opplever store flyktningstrømmer fra Ukraina
  3. Norske myndigheter aktivt skal bidra til at det opprettes et system for å fordele flyktningene mellom ulike land
  4. Norske myndigheter må støtte og følge EUs håndtering av flyktningstrømmen.
  5. Norge skal prioritere sårbare grupper som etniske minoriteter og lhbt+-personer på flukt fra Ukraina

Del artikkelen