Hopp til hovedinnhold

11. oktober 2023

| Oppdatert 11. oktober 2023

Stans sportsvaskingen

Bilde av en fullsatt fotballstadion

I løpet av 2023 har Saudi-Arabia kjøpt rekordmange Premier League-fotballspillere til den nasjonale ligaen. Det er slått fast at det saudiske idrettsdepartementet har brukt 6,3 milliarder dollar på sportsinvesteringer siden 2021. De store sportsinvesteringene er et forsøk på å endre og styrke landets geopolitiske posisjon mens det skygges over grove menneskerettighetsbrudd.

Saudi-Arabia har over lengre tid vist interesse for å arrangere fotball-VM for menn. Dette i en tid hvor landet har drastisk svekket ytringsfriheten og den frie presse. Det har vært et tydelig mål for regimet å fremstille landet som en fotballnasjon. Det er god grunn til å anta at Saudi-Arabia kan ha et motiv om sportsvasking.

Listen over tilfeller hvor sportsvasking har blitt avdekket er lang. Kina brukte OL til å dekke over menneskerettighetsbrudd mot tibetanere og uigurere, og Qatar avholdt fotball-VM for å bedre sitt rykte internasjonalt. Saudi-Arabias ønske om å arrangere VM føyer seg inn i det samme mønsteret. Blant alle gullmedaljene, lysene i gatene og store fester kommer man ikke bort fra at Saudi-Arabia er et diktatur som bryter de mest grunnleggende av menneskerettighetene.

Det er få internasjonale tiltak som er gjort for å forhindre sportsvasking. Noe av det viktigste man kan gjøre er å støtte organisasjoner som Amnesty, som aktivt jobber med å avdekke og sette søkelys på tilfeller av sportsvasking. Dersom folk er bevisste på hva som faktisk foregår vil det være mye lettere å få iverksatt kraftfulle tiltak. Det må også skje en fundamental endring i tildelingsprossesene av sportsarrangementer. I dag er det kun pengene som rår, og det må stilles strengere krav knyttet til menneskerettigheter, miljø og arbeidsforhold.

Fotball-VM eller andre internasjonale idrettsarrangementer i Saudi-Arabia vil bidra til å legitimere landets autoritære regjering og deres handlinger, noe som vil få fatale konsekvenser for landets befolkning. De dyptgripende, grove menneskerettighetsbruddene vi i dag ser i landet vil med all sannsynlighet vedvare. Dette er en gylden mulighet for landets kronprins, Mohammed Bin Salman, til å styrke landets internasjonale innflytelse ved å ta oppmerksomheten vekk fra finansiell transparens og politisk opposisjon, over til en fotballfest uten fokus på menneskerettigheter og landets autoritære regime. Det bør det internasjonale samfunnet forhindre.

Unge Venstre vil:

  1. Støtte organisasjoner som aktivt jobber med å avdekke og sette søkelys på tilfeller av sportsvasking, slik som Amnesty
  2. Stille strengere krav til at arrangører av internasjonale mesterskap må følge menneskerettighetene
  3. At norske idrettsutøvere ikke skal få representere Norge i internasjonale idrettsarrangementer avholdt av arrangører som undertrykker grunnleggende menneskerettigheter
  4. At Norge skal gå sammen med andre demokratier for å legge en plan for å arrangere fremtidige mesterskap i land som respekterer menneskerettighetene


Del artikkelen