Hopp til hovedinnhold

5. desember 2022

| Oppdatert 5. desember 2022

Stans tilbakekallelse av statsborgerskap

Bilde av et pass

Statsborgerskap er det rettslige båndet mellom en borger og staten, og utgjør en viktig
trygghet for den enkelte. For å få statsborgerskap må man ha bodd i Norge i minst syv år
med oppholdstillatelse.

Til tross for at man er godt integrert i samfunnet, deltar i arbeidslivet og har stiftet familie, kan
man likevel aldri slå seg til ro. Statsborgerskapet kan nemlig tilbakekalles når som helst
dersom utlendingsmyndighetene finner ut at personen har oppgitt uriktige opplysninger.
Siden 2012 har over 140 mennesker fått tilbakekalt statsborgerskap, og dermed blitt
statsløse. Et eksempel er Mahad Mahamud som ble utvist og fratatt sitt norske
statsborgerskap i 2016, etter å ha bodd hele 17 år i Norge. Han var godt integrert, jobbet
som bioingeniør, og utgjorde ingen trussel mot samfunnet.

Ingen burde leve i usikkerhet og redsel for at de en dag skal bli fratatt statsborgerskapet sitt
og alle rettighetene de har. Dessverre, opplever mange mennesker i Norge å gå rundt med
en stor frykt om at de en dag skal få beskjed om at de ikke lenger er velkommen i Norge.
Dette er en umenneskelig politikk som skaper frykt og ødelegger menneskeliv.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Stanse alle tilbakekallinger av statsborgerskap.

Del artikkelen