Hopp til hovedinnhold

May 16, 2022

| Oppdatert May 16, 2022

Styrk Students at Risk (StAR)-ordningen

Uttalelse vedtatt av sentralstyret 14.05.22

Studenter er blant de viktigste forkjemperne og aktivistene for rettferdige samfunn og menneskerettigheter i sine respektive land. Ikke minst i stater der autokratier og diktaturer undertrykker sin egen befolkning. Studenter, som står opp for akademisk frihet og ytringsfrihet, er essensielle for å belyse og agere mot menneskerettighetsbrudd og forsøk på å bremse demokratiske bevegelser. Dette gjør også samtlige studenter til blant de største målene for undertrykkelse når det gjelder å dempe kritiske stemmer. Derfor mener Unge Venstre at Norge må prioritere og styrke Students at Risk-ordningen (StAR).

StAR er en ordning som skal sikre at studenter får mulighet til å komme til Norge og fullføre utdanningen ved en norsk utdanningsinstitusjon. Ordningen gjelder studenter som på grunn av sitt arbeid for studenters rettigheter, menneskerettigheter og demokrati blir nektet utdanningen og/eller står i fare for å bli forfulgt.

I tiden mellom september 2019 til oktober 2020 ble det rapportert 341 angrep på høyere utdanningssamfunn i 58 land. Dette tallet øker særlig under kriser og krig, noe man har sett under invasjonen av Ukraina. Siden etableringen av StAR i 2015, har ordningen gitt muligheten for å videreføring eller fullføring studier til opptil 20 studenter i året. Det har i tillegg blitt etablert lignende ordninger i land som Tyskland og Polen i 2021, og sammen med Norge har de foreslått en tilsvarende felleseuropeisk ordning som ikke ble vedtatt.

Unge Venstre mener at StAR-ordningen er et viktig verktøy for å beskytte studentaktivister, samt å fremme demokrati og menneskerettigheter i utlandet. I tillegg kan Norge dra nytte av studentaktivistenes erfaringer og overføre det til andre menneskerettighets fremmende ordninger. Med bakgrunn i dette mener Unge Venstre at Norge har et ansvar for å styrke støtten til den eksisterende ordningen og øke antallet studenter som tas inn i ordningen hvert år. Dette gjelder særlig for studenter fra land med svært dårlige akademiske og politiske forhold.

Unge Venstre mener at:

  1. Norge skal aktivt støtte og etablere et felleseuropeisk Students at Risk-ordning - Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse skal se på muligheten for å tilby studieplasser ved flere studieprogram
  2. Norge skal øke finansieringen av StAR og øke antallet utenlandske studenter som tas inn i ordningen hvert år
  3. Norge skal sette av flere midler til Scholars at Risk, den tilsvarende ordningen for forskere, med målet om å opprette flere lærer-plasser

Del artikkelen