Hopp til hovedinnhold

December 20, 2022

| Oppdatert December 20, 2022

Transpersoner fortjener et verdig helsetilbud

Bilde av overkroppen til en person i legefrakk.

Helsetilbudet for transpersoner er ikke godt nok. I dag er det kun rikshospitalet som
gir offentlig behandling til transpersoner. Dette gjør det utfordrende å få behandling
om du kommer fra andre deler av landet. Vi må jobbe aktivt for å desentralisere
behandlingstilbudet for transpersoner. Du skal få like god behandling selv om du bor
i Oslo eller i Tana.

Statistikk viser at transpersoner har drastisk reduserte levekår. Hver tredje
transpersoner har enten vurdert eller forsøkt å ta sitt eget liv, 60% sliter med
ensomhet og mange oppgir at de ikke har noen fortrolige å snakke med. Det er på
tide å ta transpersoners helse på alvor.

Vi må jobbe for et verdig og rettferdig tilbud for transpersoner i hele Norge, men vi
må også jobbe for et tilbud for ikke-binære. I dag blir ikke-binære nektet behandling,
noe som er grunnleggende urettferdig. Alle skal ha rett på kjønnsbekreftende
behandling. NTBS må moderniseres.

Det er et stort problem at norsk helsepersonell ikke har nok kompetanse om
transpersoner. Det fører til at transpersoner ikke får et likeverdig behandlingstilbud
som andre grupper i samfunnet.

Det er spesielt viktig at fastlegene har tilstrekkelig kunnskap om transpersoner.
Forholdet til fastlegen er bygget på tillit, og transpersoner må kunne stole på at deres
unike problemstillinger vil bli møtt med forståelse og tas på alvor. Fastlegen er også
der behandlingsreisen starter for de fleste, og skal være en kontinuerlig støttespiller
under og etter behandling.

I tillegg er transperson er gruppe som står overfor en rekke andre utfordringer som
også krever oppfølging. Mange transpersoner sliter med psykiske plager og
depresjon, og de er overrepresentert på selvmordsstatistikken. Helsepersonell må
kunne se hvordan dette henger sammen og ha verktøyene til å gi et helhetlig
behandlingstilbud.

Unge Venstre vil:

 1. Øke kompetansen om transpersoner i allmennhelsetjenesten og
  spesialisthelsetjenesten
 2. Desentralisere behandlingstilbudene for transpersoner
 3. Utvikle et behandlingstilbud for transpersoner og ikke-binære ved
  regionsykehusene
 4. Gi ikke-binære samme behandlingstilbud som binære transpersoner
 5. Vil sørge for at ikke-binære og transpersoner ikke blir nektet behandling av
  fastleger og øvrig personell.

Del artikkelen