Hopp til hovedinnhold

November 1, 2022

| Oppdatert December 5, 2022

Unge Venstre fordømmer det iranske regimet

Bilde av en iransk dame som viser peace tegn

Uttalelse vedtatt av sentralstyret 28.10.22

I over 40 år har følelsen av avsky mot det iranske regime, dets ideologi og autoritære karakter, akkumulert og forsterket seg. Under revolusjonen i 1979 ble kvinner frarøvet sine grunnleggende rettigheter. På kvinnedagen 8. mars 1979 marsjerte hundrevis av kvinner i protest mot lovene som undergraver deres frihet. I tiår har de blitt tvunget til å tie. Nå står de samlet igjen.


Masha Amini ble bare 22 år gammel. Den 13. september i år ble Amini pågrepet for å bruke hodeplagg feil. Hun ble drept under pågripelsen. Hendelsen har ført til demonstrasjoner mot regimet, i Iran og over resten av verden. Den er en dyster påminnelse om kampen kvinner og andre rettighetsforkjempere har stått i siden 1979. Det internasjonale samfunnet står samlet om å fordømme regimets praksis.


I 1979 ble det demonstrert for rettigheter som ble frarøvet befolkningen. I dag består demonstrasjonene av en stor andel kvinner som drømmer om rettigheter de aldri har hatt. Til forskjell fra forfedrene, er dagens unge iranere oppvokst med teknologi, informasjon og et internasjonalt nettverk der de ber vestlige stater om støtte i deres kamp. På sosiale medier ber aktivister verdenssamfunnet å handle istedenfor uttalelser, støtteord og «tweets».


41 år etter revolusjonen, setter tusenvis av demonstranter sitt liv i fare for samme sak. I måneden etter bortgangen til Masha Amini er det blitt konstatert over 200 dødsfall. FN er bekymret for de økte dødstallene. Demonstranter møtes med vold og blir satt i varetekt. Den politiske opposisjonen arresteres. 11. oktober 2022 ble lederen av den politiske reformistgruppen, Mostafa Tajzadeh, dømt til 5 års fengsel for sitt arbeid og kritikk av regimet. Aktivister ber verdenssamfunnet om å handle, og Unge Venstre mener at ropene om hjelp må tas på alvor.


12. oktober fortalte EU-kommisjonens leder, Ursula Von der Leyen, at det ville bli vedtatt en sanksjonspakke den 17. oktober. Støre-regjeringen har valgt å følge etter EU. Unge Venstre ønsker dette svært velkommen, men krever at Norge gjør mer for det iranske folket. Unge Venstre mener at Norge må vise solidaritet overfor frihetskampen som pågår i Iran. Det som pågår i Iran er ikke kun undergraving av demokratiske verdier, det er et angrep på folkeviljen, frihetsberøvelse og grove brudd på menneskerettighetene. Norge og verdenssamfunnet må være tydelige på hvilken side vi står.

Unge Venstre vil:

  1. At regjeringen fordømmer det iranske regimets praksis, og krever at iranske myndigheter umiddelbart stopper volden mot aktivister og demonstranter.
  2. Bistå aktivistene i Iran med internettilgang og kommunikasjonstjenester.
  3. Gi bistand til aktivister som blir eller står i fare for å bli forfulgt som følge av arbeidet med kvinne- og demokratiseringskampen.
  4. At Norge skal ta imot flyktninger, og sørge for at mottak og infrastruktur står klart for potensielle flyktninger som flykter fra volden fra det iranske regimet.
  5. Arbeide tett med EU og andre land, for å sørge for at sanksjonene mot det Iranske regimet opprettholdes av flest mulig parter.
  6. At FN setter i gang en etterforskning av hendelsene som har funnet sted i Iran, ledet av FNs spesialrapportør om menneskerettigheter i Iran.
  7. At ICC undersøker om det er begått forbrytelser mot menneskeheten i Iran.

Del artikkelen