Hopp til hovedinnhold

3. juni 2021

| Oppdatert 3. juni 2021

Ut av oljealderen – inn i fremtiden

Bilde av en oljeplattform i solnedgang.

Vedtatt av landsstyret 29. mai 2021.

Vi har allerede funnet mer fossile ressurser enn det vi kan forbrenne dersom vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader. Nå er tiden ute for oljeleting og tiden inne for en grønn fremtid.

Nylig kom det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport som sier at det ikke må åpnes nye olje- og gassfelt dersom 1,5-gradersmålet skal nås. Unge Venstre mener regjeringsforhandlinger etter valget ikke kan resultere i nye lete og utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Klimapolitikken og oljepolitikken må henge sammen. Vi kan ikke gamble mot at vi skal nå våre egne klimamål. I takt med at behovet for fossil energi og klimagassutslippene går ned, vil markedet for olje og gass skrumpe inn. Samtidig vil markedet for de fornybare energibærerne og de moderne nullutslippsløsningene vokse. Unge Venstre vil posisjonere Norge til å være med på denne energiomstillingen og ta en ledende rolle i det grønne skiftet.

I dag finnes det 90 olje- og gassfelt i produksjon på norsk sokkel. Klimakrisen kan ikke løses ved å lete etter enda mer fossil energi – den løses ved å satse på fornybar teknologi.

Unge Venstre krever at nye regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget sier stans i all ny oljeleting på norsk sokkel.

Unge Venstre vil:

  1. Kreve stans i all ny oljeleting fra 2021
  2. At det skal lages en strategi for hvordan Norge skal omstilles fra olje- til fornybarsamfunnet


Del artikkelen