Hopp til hovedinnhold

9. mai 2024

| Oppdatert 9. mai 2024

Veien ut av EØS er inn i EU

EØS-utvalgets rapport, overlevert 11. april 2024, er krystallklar i sin konklusjon. EØS-avtalen har tjent Norge godt i 30 år, og vil fortsette å gjøre det i tiden fremover. Alternative tilknytningsformer og handelsavtaler til EU, slik Storbritannia og Sveits har, vil ikke tjene Norges interesser. Utredningen bør være siste spiker i kisten for norsk EØS-motstand, og heller markere startskuddet for en ny EU-debatt.

Rapporten konkluderer med at det ikke er realistisk for Norge med et avtalebasert forhold til EU. Dette vil nemlig medføre flere ulemper, slik som handelsforstyrrelser, utestengelse fra deler av samarbeidet og ustabile og uforutsigbare rammer Utredningen peker også på at Norge må redusere etterslepet av EU-lover som ikke er innlemmet i norsk lov, sørge for at EØS-relevant miljøregelverk tas raskt inn i EØS-avtalen, samt intensivere samarbeidet med EU om utenrikspolitikk, sikkerhet og forsvar. Utvalgets anbefalinger går dermed ut på at Norge må knytte seg tettere til Europa, ikke motsatt.

Selv om EØS-avtalen har tjent Norge godt, gir den oss et grunnleggende demokratisk underskudd. EØS-utvalget konkluderer med at handlingsrommet for å påvirke EUs politikk er størst før rettsaktene blir vedtatt. I dag har vi ikke muligheten til å påvirke lovene og reglene som vi uansett blir rammet av. Det vil kun et fullverdig EU-medlemskap løse.

I en mer ustabil geopolitisk situasjon, er det viktig at Norge står sammen med dem som deler våre verdier. Det verdifellesskapet finner vi i EU. Et verdifellesskap som kjemper for fred, frihet og demokrati.

Vi løser ikke grenseoverskridende kriser som klimakrisen, pandemier eller migrasjonsstrømmer alene. Det trenger vi forpliktende internasjonalt samarbeid til. Men da må Norge ha en plass ved bordet når de store avgjørelsene over vår felles fremtid tas. Derfor trenger vi en ny EU-debatt. Den bør lede til et fullverdig norsk EU-medlemskap.

Unge Venstre vil:

  1. utrede fordelene, ulempene og forhandlingsmulighetene ved et fullverdig norsk EU-medlemskap
  2. at Norge reduserer etterslepet av EU-lovgivning
  3. innføre ren energi-pakken.
  4. at Norge skal melde seg inn i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
  5. at en eventuell ny regjering i 2025, med Venstre i posisjon, arbeider for å ta Norge inn i EU og avholde en ny folkeavstemning om EU

Del artikkelen