Hopp til hovedinnhold

June 8, 2019

| Oppdatert November 25, 2021

Vi har ingen bompengekrise – vi har en klimakrise

Bil som kjører gjennom bomtasjon

Uttalelse vedtatt av landsstyret 08.06.19

«Forurenser skal betale» ble knesatt som et viktig prinsipp i norsk klimapolitikk allerede da forurensingsloven ble vedtatt i 1981. Prinsippet innebærer at de som slipper ut klimagasser eller påfører naturen skader på andre måter, også skal betale for det.


De fleste partier er enige i at forurenser skal betale, men den siste tids debatt om bompenger viser hvor feige en del politikere er når det skal følges opp i praksis. Noe av poenget med bompenger er at det skal kjennes på lommeboken. Det skal være mer lønnsomt å reise kollektiv enn å kjøre en bensinbil til jobb hver dag.

Siden det for tiden går sport i å være mest mot bompenger kan det være verdt å minne om oppsidene. Bompenger i de største byene fyller to funksjoner: Å finansiere viktige kollektivprosjekter og å redusere mengden biltrafikk i byene.

De som tror at alternativet til å betale for forurensing er å ikke gjøre det – tar feil. Gjennom å slippe ut klimagasser skader vi naturen vår, og det har sin pris. Den store forskjellen er at vi må betale den prisen gjennom sviktende avlinger, stigende havnivåer, mer ekstremvær, større flyktningstrømmer og andre konsekvenser den globale oppvarmingen påfører oss. Da er det en bedre løsning at de som kjører forurensende biler må betale når de kjører gjennom en bomstasjon.

Så finnes det selvsagt en nedside med bompenger også. De som har den minste lommeboken, vil også kjenne mest på økte bompenger. Men vi kan ikke redusere ulikhetsdebatten til å kun handle om satsene på bomstasjonene. Det finnes nemlig mange andre ting som er viktig i et fordelingsperspektiv, men som det også kan være bra å redusere prisene på. Det er for eksempel ønskelig at flere skal ta kollektiv og at flere barn skal delta i viktige fellesarenaer som barnehage og SFO. La oss gjøre det billigere. Det er også viktig for å sikre at de som har minst får større muligheter.

Høstens valg er et tydelig veivalg mellom de som ønsker å gjøre det billigere å forurense, og de som vil at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. La oss velge en retning som tar Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn.

Unge Venstre vil:

  1. Verne om og styrke prinsippet om at forurenser skal betale
  2. At all vekst i persontransport skal tas ved gange, kollektiv og sykkel, og at biltrafikken i byområdene skal reduseres med 30% innen 2025.
  3. At staten skal finansiere inntil 70% av større kollektivprosjekter i storbyene.
  4. Unngå veiutbygninger som fører til økt personbiltrafikk.

Del artikkelen