Hopp til hovedinnhold

10. november 2023

| Oppdatert 10. november 2023

Vi trenger en reform av tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde

Tolketjenesten for døve fungerer ikke optimalt. Nylig kunne NAV meddele at det i 2022 var 10 300 tolkeoppdrag som ikke ble dekket. Som Norges Døveforbund skriver: det er 10 300 konfirmasjoner, bryllup, møter, legebesøk, fotballtreninger, skoletimer, tannlegebesøk, eksamener, foredrag og politiske arrangementer. Det er 10 300 muligheter døve har mistet. Det er et demokratisk problem som begrenser døves muligheter til å bidra til samfunnet som alle andre.

I dag mangler vi tolker. For å få opp dekningen, er vi avhengige av frilanstolker. En undersøkelse gjort av Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) viser at 3 av 4 frilanstolker vurderer å slutte i jobben sin. Dette er på grunn av arbeids- og lønnsvilkårene til tolkene. En frilanstolk tjener i dag 229 kr i timen, som er rundt halvparten av hva en tolk som er ansatt i NAV tjener. Frilanstolker har heller ikke rett på sykepenger, pensjon eller feriepenger. En god tolketjeneste er avhengig av frilanstolkene, men om dette fortsetter, vil flere og flere tolker slutte, noe som vil føre til enda høyere tall for udekte oppdrag de neste årene.

Mens vi allerede ser at tolketjenesten står i en kritisk situasjon, foreslår flere politiske partier tegnspråk som fag i skolen. Med de få lærerressursene vi har, må vi prioritere lærere med tegnspråkferdigheter på skoler med hørselshemmede elever. Hvis vi innfører tegnspråk i skolen, vil skolene bruke tolkene til å lære elever tegnspråk. Det vil si at hørende får enda ett privilegium, imens døve mister enda flere muligheter de har til å delta i samfunnet. Tolkedekningen kommer til å synke til bunns, og døve kommer til å stå på sidelinjen i sitt eget liv.

Unge Venstre vil:

  1. Flytte tolketjenesten bort fra NAV og til et organ nærmere tolkebrukerene.
  2. Øke lønnen til frilanstolker til fastprisen til NAV
  3. At det er kun skoler med nok lærerressurser som skal tilby tegnspråk som fag.

Del artikkelen