Hopp til hovedinnhold

Fuck A4-skolen!

Unge Venstres vårkampanje 2024

Portrett av Ane Breivik

Vi kjemper for en friere skole!

Unge Venstre vil gi elevene mer frihet og makt i egen skolehverdag. Alle elever er forskjellige og har ulike interesser. Vi tror at en friere skole gjør at elevene trives bedre. Det viktigste er ikke at alle gjør det samme hele tiden, men at elevene dyrker sine egne interesser. Mer valgfrihet og fleksibilitet vil gi økt læring og bedre resultater. Slik skaper vi en skole som gir frihet og muligheter for alle. Derfor sier vi fuck A4-skolen.

Ane Breivik
Leder i Unge Venstre

Slik vil vi gi elevene mer frihet og makt i egen skolehverdag

Den rigide fraværsgrensen bryr seg ikke om hvem du er og hva du trenger – det eneste som teller er hvor mange timer du sitter pent og pyntelig ved pulten din. Sannheten er at fraværsgrensen skyver elever som allerede sliter lengre ut av skolen. Dokumentasjonskravet for fravær er en tydelig mistillitserklæring til norske elever, og det å måtte troppe opp hos fastlegen hver gang man ligger med hodet i spybøtten gjør det kjipere å være syk. Fraværsgrensen er en urettferdig frafallsfelle, og Unge Venstre mener at det er på høy tid at den kastes på historien skrothaug.

Unge Venstre mener elevene selv vet best hvilken videregående skole de vil gå på. Vi vil gjøre fritt skolevalg til en elevrettighet, slik at hver enkelt elev kan søke om opptak til den skolen i landet eleven mener er best for seg. Det mest rettferdige opptakssystemet er nemlig et system der elevene selv kan påvirke utfallet – fremfor venstresidens system der elevene er overlatt til foreldrenes postadresse. Samtidig forstår vi at det kan være skummelt å risikere å ende på en skole langt hjemmefra. Derfor vil vi også garantere alle elever en maksimal reisevei i opptaket til videregående.

Ikke alle passer inn i A4-skolen. Skolen er til for elevene, og den viktigste personen i utdanningen din er deg selv. Unge Venstre vil at du skal være sjef i egen skolehverdag, og at du skal nyte stor valgfrihet – ikke bare i spørsmålet om hvilket utdanningsprogram du vil gå på, men også hvordan timeplanen din skal se ut. Derfor vil vi ha færre obligatoriske fag og flere valgfag, slik at du kan tilpasse din videregående utdanning etter dine interesser og behov. Det vil gi hver elev mer lærelyst og bedre forutsetninger etter skolen – uansett om du skal ta høyere utdanning eller gå ut i jobb eller lære.

Unge Venstre mener at du må få muligheten til å vise hva du kan. Vi mener derfor at du må få bestemme hvilken eksamensform som passer best for deg i hvert enkelt fag – kanskje er det skoleeksamen i matte og mappevurdering i norsk? Noen foretrekker å ha vanlig eksamen på tampen av skoleåret, mens andre liker å jobbe jevnt og trutt. Det viktigste for sluttvurderingen i skolen må være at eleven får en mest mulig rettferdig karakter. I dag er det mange som lider av eksamensnerver og får karakteren sin påvirket av dagsformen sin. Når du får valgfri eksamensform, har du mer kontroll over din egen skjebne.

Finn ut hva våre ungdomspolitikere mener om skolepolitikk

Alle personer
Portrett av Hanna

Hanna

Om hovedproblemet i norsk skole

Om vårkampanjen «Fuck A4-skolen»

Unge Venstre-jenter som rekker ut brosjyrer

Som en del av vårt politiske arbeid gjennomfører Unge Venstre kampanjer hver vår og hver høst, hvor vi reiser landet rundt på skolebesøk for å spre kampanjebudskapet og rekruttere medlemmer til organisasjonen som vil være med på å skape en grønn fremtid med frihet for alle. Denne våren handler Unge Venstres kampanje om skolepolitikk, og kampanjen pågår fra 4. til 22. mars. Vårt budskap er at A4-skolen er gått ut på dato. Det er tid for en friere skole. Vil du snakke med oss om hvordan vi vil få det til, er du velkommen for en prat når vi er på besøk på skolen din.

Hvordan kan jeg bli med på kampanjen?

Kampanjen arrangeres av Unge Venstres tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen – fra sentralt via fylkeslag til lokallag. Men vi gjør det ikke alene. Som medlem i Unge Venstre kan du også engasjere deg og bli med på skolebesøk sammen med våre tillitsvalgte og andre Unge Venstre-aktivister som vil ha en ny kurs i skolepolitikken. Vi endrer Skole-Norge og har det gøy mens vi gjør det! Ta kontakt med din lokallags- eller fylkesleder hvis du vil være med på moroa, og er du enda ikke medlem i Unge Venstre, kan du melde deg inn her.

Har du lyst til å være med på vårkampanjen?

Bli medlem i Unge Venstre: