Hopp til hovedinnhold

Grenseløs verden

En grenseløs verden

Nasjonalisme og alenegang løser ingen verdens ting. De største utfordringene i vår tid må løses i fellesskap. De krever internasjonalt samarbeid.

Dette er vår løsning

Vi er sterkere sammen. Derfor vil vi ha et tettere samarbeid med andre land for å løse vår tids største utfordringer. Klimakrisen kjenner ingen landegrenser, og da kan ikke løsningene gjøre det heller. Vi vil at Norge skal være en del av EU og at Norge skal ta en større del av utfordringene og løsningene utenfor våre landegrenser.

 1. Norge skal bli fullverdig medlem av EU
  Vi mener dagens EØS-avtale har tjent Norge godt, men at vår posisjon på utsiden av der beslutningene tas er udemokratisk. Vi vil derfor søke fullt medlemskap i EU
 2. Ta et større ansvar for folk på flukt
  Det er 80 millioner mennesker på flukt i verden, og halvparten av dem er barn. Vi mener Norge må bidra enda mer til å gi en trygg havn til mennesker som trenger beskyttelse. Derfor vil vi ta imot flere kvoteflyktninger og gjøre det lettere å få oppholdstillatelse i Norge.
 3. Mer frihandel
  Frihandel skaper velstand og fred. De høye tollmurene og landbrukssubsidiene i Norge forhindrer handel med andre land. Vi vil være en pådriver for å senke handelsbarrierer og vi vil inngå nye frihandelsavtaler.
 4. Styrke internasjonalt klimasamarbeid
  Klimagassutslippene kjenner ingen landegrenser. Uansett hvem som slipper ut CO2, bidrar det like mye til global oppvarming. Vi vil ha flere forpliktende avtaler mellom land for å ta vare på naturen vår. Slik drar alle i samme retning for å løse klimakrisen.
 5. Styrke bistand til verdens fattigste
  Som et av verdens rikeste land har vi en plikt til å hjelpe de som er mindre heldige. Derfor vil vi sikre et høyt bistandsnivå fremover.

Vil du ha mer internasjonalt samarbeid? Bli med på laget.

Dette har vi fått til

Inngått en forpliktende klimaavtale med EU

Vi har inngått en forpliktende klimaavtale med EU som betyr at vi må redusere minst 40% av utslippene våre innen 2030.

Tatt imot rekordmange kvoteflyktninger og bedret behandlingen av lengeværende asylbarn

Vi tar imot tre ganger så mange kvoteflyktninger som den forrige regjeringen. Vi har også sørget for at flere lengeværende asylbarn får bli i landet.