Hopp til hovedinnhold

Friere skole


En friere skole

Vi vil gi elevene mer frihet og makt i egen skolehverdag. Alle elever er forskjellige og har ulike interesser. Vi tror at en friere skole gjør at elevene trives bedre.

Dette er vår løsning

Elevene må få bestemme mer selv. Det viktigste er ikke at alle gjør det samme hele tiden, men at elevene dyrker sine egne interesser. Slik skaper vi en skole som gir frihet og muligheter for alle. Med mer valgfrihet og fleksibilitet blir skolegangen også bedre.

 1. La elevene selv bestemme sin egen timeplan
  Vi mener eleven vet best selv. Derfor bør vi gi mindre makt til politikere og mer makt til elevene. Dagens obligatoriske fellesfag må reduseres, og elevene må få bestemme over flere valgfag. Vi vil at elevene skal lage sin egen timeplan.
 2. Fjerne fraværsgrensen
  Fraværsgrensen fungerer dårlig for de elevene som allerede sliter. Vi vil gjøre skolehverdagen bedre ved å gi mer frihet og selvbestemmelse, ikke gjennom rigide, nasjonale fraværsregler. Derfor vil vi skrote fraværsgrensen. Så lenge den eksisterer må vi jobbe for å gjøre den mer fleksibel.
 3. Styrke skolehelsetjenesten
  Vi vil at alle elever skal ha tilgang på en helsesykepleier når de vil, ikke bare når det passer det offentlige. Derfor vil vi ansette 1000 nye helsesykepleiere de neste fire årene.
 4. Bedre lærere
  Vi vil at alle elever skal møte en god lærer. Derfor må vi stille strengere krav til hvem som underviser i norske klasserom. Alle skal møte en kvalifisert lærer som vet hva hen driver med.
 5. Fritt skolevalg
  Det er elevene, ikke politikerne, som bør bestemme hvilken skole folk skal gå på. Derfor kjemper vi for fritt skolevalg i hele landet.

Vil du kjempe for en friere skole? Bli med på laget.

Dette har vi fått til

En frihetsreform som lar elevene bestemme mer selv.

Vi har lagt frem en frihetsreform for videregående skole. Vi vil gi mer valgfrihet til elevene og innføre en fullføringsrett for elevene.

Ansatt over 1000 nye helsesykepleiere.

Da Venstre styrte landet, ansatte vi over 1000 nye helsesykepleiere i skolen. Vi skal fortsette å ansette enda flere.

Gjennomført et lærereløft som har gitt tusenvis av bedre lærere.

Vi har stilt strengere krav til lærere. Nå må de ha bedre karakterer for å komme inn på lærerutdannelsen, ha mastergrad for å bli lærer, og de får tilbud om etter- og videreutdanning.

Løft for yrkesfagene.

Vi har økt lærlingtilskuddet og stilt krav om at det offentlige må ta i bruk lærlinger når de skal lyse ut anbud. Det har ført til at rekordmange elever søker på yrkesfag, og stadig flere får lærlingplass.

Foreslått fritt skolevalg i hele landet.

Vi har foreslått å innføre fritt skolevalg i hele landet. Vi mener at politikere i fylkeskommunen ikke bør ha mulighet til å nekte eleven å søke på skolen hun vil.