Hopp til hovedinnhold

Grønn fremtid

En grønn fremtid med frihet for alle

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Vi må kutte utslipp raskt for å forhindre de katastrofale konsekvenser av global oppvarming. Unge Venstre vil ta Norge ut av oljealderen og inn i en fornybar fremtid.

Dette er vår løsning

Vi vil redusere utslippene raskere. Da må vi slutte å lete etter enda mer olje på norsk sokkel, satse mer på kollektivtransport og bygge ut fornybar energi. Unge Venstre vil at fremtiden skal blir enklere og bedre å leve i. Vi skal skape de nye, grønne jobbene vi skal leve av i fremtiden.

 1. Stans oljeletingen
  Vi har allerede funnet mye mer fossil energi enn det vi kan forbrenne dersom vi skal nå klimamålene våre. Vi vil stanse oljeletingen og heller satse på grønne jobber og fornybar energi.
 2. Satse på kollektivtransport
  Vi vil at det skal være enkelt å ta grønne valg i hverdagen. Vi vil bygge ut mer kollektivtransport og sikre lave priser. Vi vil innføre et nasjonalt ungdomskort for kollektivtransport og bygge ut lyntog mellom de største byene.
 3. Bygge ut fornybar energi
  Fornybar energi er en lønnsom løsning på klimakrisen. Vi må slutte å bruke olje og gass, men vi skal ikke slutte å bruke energi. Vi vil elektrifisere Norge, og da må vi sørge for at vi har nok fornybar energi.
 4. Styrke internasjonalt klimasamarbeid
  Klimagassutslippene kjenner ingen landegrenser, og det kan ikke løsningene gjøre heller. Vi vil jobbe for mer forpliktende avtaler for at hele verden skal redusere sine utslipp. EU er verdens viktigste klimasamarbeid, og vi vil jobbe for at Europa og resten av verden skal ha ambisiøse og forpliktende klimamål.
 5. Gjøre det dyrere å forurense og lettere å jobbe
  Det klimavennlige valget må alltid lønne seg, både for enkeltpersoner og bedrifter. Derfor vil vi øke prisen på forurensing og senke skattene på arbeid og verdiskapning. Slik sørger vi for at det alltid lønner seg å velge grønt.


Vil du være med og løse klimakrisen? Bli med på laget.

Dette har vi fått til

Laveste utslipp på 27 år.

Utslippene gikk ned da Venstre styrte landet. Norske klimagassutslipp har ikke vært så lave siden 90-tallet. Vi leverer klimapolitikk som fungerer.

En plan for å nå klimamålene.

Vi har lagt en plan for hvordan Norge kan nå klimamålene sine. Norsk politikk har lenge handlet om å sette seg mål og ikke bry seg så mye om å nå dem. For Unge Venstre er det viktig at vi lever opp til våre forpliktelser.

Vern av sårbare områder mot oljeleting.

Venstre har vernet rekordmange områder mot oljeleting. Vi har vernet Lofoten, Vesterålen, Senja. Vi har vernet store deler av arktis mot oljeboring.

Rekordmange kollektivreiser.

Venstre har gjennomført en rekordsatsing på kollektivtransport. Vi har gjort det billigere å velge tog, buss og bane og sørget for flere avganger.

Klimaavtale med EU.

Vi har fått på plass en historisk klimaavtale med EU, som gjør at Norge er forpliktet til å kutte utslipp. Klimakrisen må løses gjennom internasjonalt samarbeid.