Hopp til hovedinnhold

Stem Venstre

Grønn fremtid. Frihet for alle.

Vi vil skape en grønn fremtid som er bedre å leve i. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen.

Vårt løfte til deg er å kutte utslipp og flere klimavennlige løsninger. Det skal bli billigere og bedre å reise kollektivt. Vi skal satse mer på fornybar energi. Vi skal gjøre det enklere å velge klimavennlig.


Hvorfor bør du stemme Venstre?

Vil du være med og løse klimakrisen? Bli med på laget.

Slik forandrer vi Norge

 1. Vi reduserer klimagassutslippene
  Klimakrisen er vår tids største utfordring. Innen 2030 skal vi kutte minst 50% av klimagassutslippene og omstille Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn. Det klimavennlige alternativet skal være det beste, det billigste og det enkleste.
 2. Vi tar vare på naturen
  Klimakrisen er den største trusselen mot naturen vår. Arter dør ut tusen ganger fortere enn normalt og naturen bygges ned raskt. Vil vi ta vare på sårbar og verdifull natur.
 3. Vi satser på kunnskap og frihet i skolen
  Kunnskap gir frihet for hvert enkelt menneske, og kunnskap former fremtidens samfunn. Vi mener at kunnskap er den viktigste prioriteringen i skolen, og vi vil gi hver enkelt elev mer frihet i egen skolehverdag,
 4. Vi skaper nye grønne arbeidsplasser
  Vi skal gjennom en storstilt omstilling. Da må vi skape nye, grønne arbeidsplasser for fremtiden. Fremtidens arbeidsplasser er fornybare, ikke fossile.
 5. Vi vil at folk skal bestemme mest mulig selv
  Vi vil at fremtiden skal bli enklere å leve i. Vi vil skape en grønn fremtid med frihet for alle. Vi vil ikke påby eller forby folk til et A4-liv, men at mennesker skal ta flest mulig valg i egen hverdag. Vi vil at folk skal få være litt mer i fred.
 6. Vi skaper verdier
  Vi vil skape verdier innenfor naturens rammer. Fortsatt lever mange mennesker i fattigdom, både i Norge og i resten av verden. Derfor vil vi skape mer velstand, ikke mindre.
 7. Vi skaper et mer rettferdig samfunn
  Vi vil at alle skal ha like mye frihet. Ingen skal oppleve fattigdom og utenforskap. Derfor tar vi alltid kampen for de som har minst.
 8. Vi samarbeider internasjonalt
  Grenseløse utfordringer krever grenseløse svar. De største utfordringene vi står overfor krever at land samarbeider om løsningene. Derfor står vi opp for et sterkt internasjonalt samarbeid.