Hopp til hovedinnhold

Bli med i valgkampen!

Vi kjemper for et grønnere og friere Norge.
Å bli aktiv i Unge Venstre er det viktigste grepet du kan ta for å sikre at din kommune kutter klimagassutslipp og gir folk mer frihet i hverdagen. Vi har lokallag og unge kandidater i hele landet som frem til valgdagen skal jobbe for at enda flere stemmer Venstre.


Bli med Unge Venstre i skolevalgkampen

Unge Venstre skal vinne skolevalget 2023 og til det trenger vi folk som kan bistå med ulike oppgaver.

Ved å ta skoledebatter og stå på skolevalgtorg bidrar vi til å mobilisere flere førstegangsvelgere til Venstre slik at landets kommuner blir grønne og liberale!

De siste to skolevalgene har vi sørget for at godt over ti prosent av landets elever har stemt Venstre. Vi håper du vil være med og sikre seieren også i år!

Bli med i skolevalgkampen ved å fylle ut dette skjemaet.

Bli medlem

Slik skal vi forandre Norge

Vil du har mer frihet i skolen? Bli med på laget!

Her er noen av våre folk som stiller til valg

Bilde av Omar

2. kandidat i Gjøvik

Omar Svendsen-Yagci

Jeg stiller til valg for et grønnere og friere Gjøvik. Venstre skal sikre billigere og oftere buss, fritt skolevalg og innføre regional rusreform.

Bilde av Frida

2. kandidat i Vestby

Frida Lødøen

Jeg stiller til valg for Venstre for en fleksibel skole som ser hver enkeltelev. Dette innebærer å satse på motiverte lærere med høy kompetanse, og mer valgfrihet for elevene.

Bilde av Tejn

5. kandidat i Oslo

Tejn Rolland

Jeg stiller til valg for å gjøre Oslo til en grønnere og friere by

Pressebilde av Thyra

4. kandidat i Hamar

Thyra Håkonsløkken

Jeg stiller til valg for en mer klimavennlig kommune, som tar vare på de som sliter, og jeg stiller til valg for et bedre psykisk helsetilbud, gjennomføring av en lokal rusreform og et bedre tilbud for unge i Hamar.

Bilde av Magnus

5. kandidat i Trondheim

Magnus Gilje

Jeg stiller til valg for å gjøre Trondheim grønnere, friere og mer rettferdig. Vi må ta bedre vare på naturen, styrke skolene, og gjennomføre en lokal rusreform.

Bilde av Emilie

2. kandidat i Drammen

Emilie Ovnerud

Jeg stiller til valg for å kunne representere den yngre generasjon. Som folkevalgt kan jeg ta opp saker som er viktig for de som selv ikke har en stemme, som kan omhandle blandt annet bedre og billigere fritidstilbud eller tryggere skolevei.

Bilde av Sondre

3. kandidat i Time

Sondre Undheim Lokøy

Eg stiller til val for ein motiverande skule, med eit godt lag rundt eleven. Samtidig vil eg jobbe for å betre kollektivtilbodet i heile kommunen, særleg til bygdene.

Bilde av Petra

2. kandidat i Søndre Land

Petra Engelien

Jeg stiller til valg for Venstre fordi vi er partiet som ønsker å sikre enkeltindividets frihet, samtidig som vi vil ta vare på og hjelpe de svakeste i samfunnet. Jeg vil at min kommune skal være en trygg havn for folk på flukt, sørge for god dyrevelferd på gårdene og være en real bidragsyter i når det kommer til utslippskutt og fornybar energi.

Bilde av Ole-Ansger

3. kandidat i Bergen

Ole-Ansger Nepomuk Martini

Eg stiller til val for ein friare Bergensskule, Bybanen til fleire bydelar og for vern av meir natur. Min ambisjon er å gjere Bergen grønare og friare.

Ordførerkandidat i Ringsaker

Kajsa Kirkhus

Jeg stiller til valg for en friere skole, en bedre ruspolitikk og en grønnere fremtid

Bilde av Even

Ordførerkandidat i Ringerike

Even Jacobsen

Jeg vil jobbe for å skape verdens beste skole, sørge for at eldre får en verdig eldreomsorg og legge til rette for et blomstrende næringsliv i kommunen. Vi må også gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg, og stanse nedbyggingen av natur. Venstre skal ta Ringerike framover!

Bilde av Bianca

2. kandidat i Sola

Bianca Bysheim Voll

Jeg stiller til valg for å sikre en friere og elevfokusert Solaskole, med godt helsevesen rundt innbyggerne i en kommune med mangfold.

Bilde av Andreas

3. kandidat i Trøndelag

Andreas Asphaug

Jeg stiller til valg for et grønnere og friere Trøndelag.

Bilde av Emma

4. kandidat i Nordre Follo

Emma Skarseth Strandbakke

Jeg stiller til valg for å gjøre Nordre Follo til en grønnere, friere, og mer inkluderende kommune.

Bilde av Magnus Wessmann

2. kandidat i bydel Søndre Nordstrand

Magnus Rabben Wessmann

Jeg stiller til valg for et grønnere og friere Oslo med plass til alle. Unge kandidater er underrepresentert i demokratiet, og derfor er det viktig at flere unge stiller til valg.

Bilde av Ingebjørg

1. kandidat i bydel St. Hanshaugen

Ingebjørg Flyum Bjørlo

Jeg stiller til valg i bydel St. Hanshaugen fordi jeg vil ha en bydel med grønne og levende nabolag for oss som bor her og de som er innom.

Bilde av Halvor

2. kandidat i Tynset

Halvor Dølmo

Jeg stiller til valg for venstre fordi jeg ønsker et åpent og mangfoldig Tynset med en skole skapt for eleven og et bærekraftig næringsliv.

Bilde av Ragna

2. kandidat i Nordre Aker

Ragna Marie Tunold

Jeg stiller til valg for en friere skole, billigere kollektivtransport og en by med plass til alle.

Bilde av Vilja

3. kandidat i Klepp

Vilja Olivia Kvamme

Jeg stiller til valg fordi jeg er misfornøyd og lei av hvordan lokalsamfunnet styres i dag. Jeg vi jobbe for å utvide lavterskeltilbudet for psykisk helsehjelp.

Bilde av Jonas

8. kandidat i Oppdal

Jonas Horvli

Jeg brenner for en skole med mer valgfrihet for elever. At vi tar vare på mer natur, og at vi skaper næringsvennlige kommuner.

Bilde av Hanna

12. kandidat i Bærum

Hanna Bakkelund

Jeg stiller til valg fordi jeg vil være en del av det grønn skiftet og hjelpe Bærum til å bli enda bedre. Vi trenger unge engasjerte mennesker som er en del av samtalen og en del av løsningen.